گرجی در گفت‌و‌گو با ایلنا:

ایلنا: یک استاد دانشگاه تاکید کرد: منشور حقوق شهروندی تلاش دولت تدبیر امید برای احقاق آرمان‌ها و اهدافی است که وی در ایام…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>