با شکایت سازمان میراث فرهنگی؛

ایلنا: سخنگوی هیات منصفه مطبوعات استان تهران گفت: روزنامه کیهان در خصوص شکایت سازمان میراث فرهنگی در مورد اتهام نشر مطالب…

برگزیده حقوقی قضایی
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین