جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

ایلنا: جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: باید به نوعی برنامه‌ریزی کنیم که در آینده دچار غافلگیری فوق راهبردی نشویم.

برگزیده انتظامی
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین