رئیس پلیس تهران بزرگ:

ایلنا: رئیس پلیس تهران بزرگ گفت: درود بر همه معلمان که زحمات زیادی را متحمل می‌شوند و ساکت و خاموش برای این نظام تلاش می‌کنند.

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین