مولاوردی:

ایلنا: آیین افتتاحیه اولین دوره آموزشی پروژه کشوری راه اندازی کلینیک‌های اختلالات شناخت و حافظه روز گذشته برگزار شد.

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین