احمد میدری:

ایلنا: معاون وزیر کار گفت: هیچ دولتی اندازه دولت‌یازدهم در زمینه شفاف‌سازی آماری آسیب‌های اجتماعی موفق عمل نکرده است.

برگزیده جامعه
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین