ابتکار خبر داد:

ایلنا: معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: به زودی طرحی با سازمان‌های مردم نهاد در حوزه زنان و خانواده دنبال خواهیم…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین