اظهارنظر جالب از مرد آرژانتینی؛

ایلنا: حرف‌های تازه خولیو ولاسکو، سرمربی سابق تیم ملی والیبال ایران با بازیکنانش در تیم ملی آرژانتین جالب توجه است.

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>