فرمانده انتظامی تنگستان خبرداد:

ایلنا: فرمانده انتظامی شهرستان تنگستان از سرقت مسلحانه 4 میلیونی از پست بانک روستای گاهی این شهرستان خبرداد.

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>