مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران مطرح کرد:

ایلنا: مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: تاکید ما بر این است که با توجه به مشترک‌بودن این مخزن با قطر، سرعت تخلیه افزایش یابد.

پربازدیدترین