از سوی اعضای شورای شهر؛

ایلنا: با تصویب شورای اسلامی شهر بوشهر، غلامعلی میگلی‌نژاد شهردار کنونی بوشهر به علت بازنشستگی از این سمت برکنار شد.

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>