معاون آموزش و پرورش بوشهر خبرداد:

ایلنا: معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش بوشهر گفت: 6 هزار و 43 نفر از دانش آموزان افغان در 479 مدرسه این استان به صورت…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>