یک مقام صنفی کارگران بازنشسته خواستار شد:

ایلنا: نایب رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی استان قزوین با انتقاد از عدم اجرای قانون همسان سازی مستمری…

برگزیده مستمری بگیران
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین