در میزگرد ایلنا مطرح شد:

ایلنا: خطر بحران مجموعه صندوق‌های بازنشستگی از جمله سازمان تامین اجتماعی را نمی‌توان جدی‌نگرفت، سخت‌تر‌کردن شرایط بازنشستگی…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین