ایلنا گزارش می‌دهد:

ایلنا: با بررسی بسته‌ بندی‌های چای خارجی هیچ هولوگرامی مبنی بر تایید بهداشتی مشاهده نمی‌شود.

گفتگو و گزارش
پربازدیدترین