استاندار ایلام خواستار شد؛

ایلنا: استاندار ایلام در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خواستار استفاده از روش‌های جدید علمی روز و تجربیات کشورهای…

برگزیده ایلام