برای دومین روز پیاپی؛

ایلنا: وضعیت هوا به دلیل افزایش میزان ریزگردها در برخی از شهرستان ایلام در شرایط هشدار قرار گرفت.

برگزیده ایلام
گفتگو و گزارش