استاندار ایلام:

ایلنا: استاندار ایلام گفت: رفع مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی استان با جدیت دنبال می‌شود و تلاش می‌کنیم موانعی که وجود دارد با…