از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان؛

ایلنا: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن ماه در مناطق مختلف این استان را اعلام کرد.