مدیر پایانه مرزی مهران به ایلنا خبرداد:

ایلنا: مدیر پایانه مرزی مهران از عزیمت 10 هزار زائر ایرانی برای شرکت در مراسم دعای عرفه در بین الحرمین خبرداد.

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>