مرتضی امامی در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد:

ایلنا: امامی با بیان اینکه ما در زمینه تحویل فرآورده دچار چالش هستیم، گفت: برای دریافت وام خارجی نیز تضامین دولتی می خواهند و…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین