یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایلنا:

ایلنا: با تفکر نیروهای تندرو هیچوقت به امنیت اقتصادی نمی رسیم بنا بر این برای اینکه فضای کسب و کار واقعی در اقتصاد ایران…

پربازدیدترین