سرلشگر باقری در جمع خبرنگاران مطرح کرد:

ایلنا: رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر تزریق اعتبار و تجهیزات به مرزبانی از در نظرگرفتن امتیازات خاص برای کارکنان این…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین