بازخوانی مهمترین رفتارهای محمود گودرزی

ایلنا: محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان روز گذشته از سمت خود استعفا داد.

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>