بازخوانی مهمترین رفتارهای محمود گودرزی

ایلنا: محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان روز گذشته از سمت خود استعفا داد.