در ایستگاه گلشهر رخ داد؛

ایلنا: خروج یکی از چرخ‌های قطار از ریل در خط پنج متروی تهران کرج در محدوده شهر کرج در ایستگاه گلشهر باعث اختلال در حرکت…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین