نجفی در ستاد تنظیم بازار مطرح کرد:

ایلنا: جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور استاندار البرز در حوزه استانداری برگزار شد.

پربازدیدترین