استاندار البرز مطرح کرد:

ایلنا: استاندار البرز با انتقاد از پایین بودن سرانه آموزش و پرورش البرز نسبت به سایر استان های دیگر، تصمیم گیری مدیران را…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین