حقیقی خبر داد:

ایلنا: معاون استاندار البرز به دنبال انتشار فیلمی با عنوان گروگانگیری بیمار به علت عدم پرداخت هزینه بیمارستان، به سرعت و…

برگزیده البرز
گفتگو و گزارش