کد خبر: 269705 A

معاون پایش، نظارت و ارزیابی سازمان ملی بهره وری ایران از آغاز فعالیت نسخه اولیه پایگاه مشاوران بهره وری این سازمان خبر داد و گفت: هدف از راه اندازی این پایگاه بکارگیری تجربیات و دانش متخصصان و خبرگان بهره وری است.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سازمان ملی بهره وری ایران، بهزاد محمودی افزود: این سازمان با هدف فراهم آوردن امکان بکارگیری تجربیات و دانش متخصصان و خبرگان بهره وری و ایجاد زمینه برقراری ارتباط سازنده و موثر با فعالان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در بخش عمومی و خصوصی و در راستای انجام تکالیف و ایفای نقش حاکمیتی خود در عرصه حرکت بهره وری اقدام به ایجاد پایگاه مشاوران بهره وری کرده است.

وی ادامه داد: در گام نخست افراد ذیصلاح اعم از حقیقی و حقوقی اقدام به تکمیل فرم های مندرج در پورتال سازمان ملی بهره وری ایران کرده و پس از بررسی های اولیه، مشخصات آنها در پایگاه اطلاعاتی مشاوران بهره وری براساس استان و رشته فعالیت درج خواهد شد و از اوایل خردادماه سال 1394 در پورتال همین سازمان قرار خواهد گرفت.

معاون پایش، نظارت و ارزیابی سازمان ملی بهره وری ایران با بیان اینکه تکمیل فرم های مربوطه و ارسال مدارک، الزامی برای این سازمان در جهت معرفی افراد در پایگاه اطلاعاتی مشاوران بهره وری بوجود نمی آورد، خاطرنشان کرد: مشخصات متقاضیانی که فرم ها را به صورت ناقص تکمیل کنند یا مدارک آنها دارای اشکال یا نقص باشد، در این پایگاه درج نخواهد شد.

وی تاکید کرد: پایگاه اطلاعاتی مشاوران بهره وری صرفا برای ایجاد پل ارتباطی بین فعالان و کارشناسان تهیه و ارائه می شود و مشاوران معرفی شده در این پایگاه حتی اگر در دوره های سازمان ملی بهره وری ایران شرکت کرده و یا در مقطعی با سازمان همکاری داشته باشند به هیچ وجه به عنوان نماینده این سازمان شناخته نمی شوند.

ایران بهره وری روابط عمومی سازمان فرهنگی و اجتماعی معاون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر