شنیده های انتخاباتی خبرنگار ایلنا؛

ایلنا: انتخابات شورای اسلامی شهر در چند دوره گذشته، با فضایی متفاوت تر از نظر حضور چهره های هنرمند، ورزشکار و.. مواجه شده که…

برگزیده اصفهان
گفتگو و گزارش