فرمانده نیروی انتظامی خبرداد:

ایلنا: فرمانده نیروی انتظامی از کاهش 4 درصدی تلفات جاده‌ای در کشور خبرداد.

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>