استاندار اصفهان خبر داد:

ایلنا: استاندار اصفهان از بهره برداری کامل خط یک متروی اصفهان تاپایان اسفندماه خبر داد و اظهار داشت: برای خط دوی مترو شورای…

پربازدیدترین