دبیر کمیسیون اجتماعی‌مجلس در گفت‌وگو با ایلنا:

ایلنا: دبیرکمیسیون‌اجتماعی‌مجلس شورای اسلامی گفت: تازمانی که سرمایه‌اجتماعی دولت و اعتماد عمومی به آن افزایش پیدا نکند،…