مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل:

ایلنا: مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل گفت: اقدام هماهنگ دستگاه ها خسارت ناشی از سیلاب را کاهش می دهد.

پربازدیدترین