مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی‌استانداری اردبیل:

ایلنا: مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل افزایش آسیب های اجتماعی در اردبیل را نگران‌کننده خواند و گفت: امروزه…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین