وزیر ارتباطات در جمع خبرنگاران:

ایلنا: وزیر ارتباطات گفت: ابزاری نداریم که بتوانیم همه بازار را کنترل کنیم.

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین