ایلنا: به منظور توسعه روابط و گسترش مناسبات، پنج سند همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه امضا شد.

برگزیده فن آوری
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین