کد خبر: 82630 A

قاضی پور در تذکر آیین نامه‌ای:

آیا با وجود این لایحه، اتاق های بازرگانی، صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی ملغی خواهد شد؟ آیا موازی یکدیگر کار خواهند کرد؟ دولت کدام یک از اینها را در شورای گفتگو دعوت خواهد کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به عنوان مخالف کلیات لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور گفت: در این لایحه نوعی موازی‌کاری با اتاق بازرگانی انجام می‌شود که باید از وقوع این اتفاق جلوگیری کرد.

به گزارش ایلنا، نادر قاضی پور در تذکر آیین نامه ای گفت: لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور که از سوی دولت ارائه شده از ماده ۵ شروع شده ولی کمیسیون اقتصادی تغییراتی در آن داده که زیرساخت های اقتصادی کشور را بر هم زده است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود مجمع امور صنفی شهرستان در سراسر کشورافزود: کمیسیون اقتصادی این مجمع را به اتاق اصناف شهرستان تبدیل کرده است در حالیکه بخش خصوصی پس از چندین سال اتاق بازرگانی، صنعت و معدن و تجارت و کشاورزی را راه اندازی کرد و آیا با وجود چنین ساختاری، پیشنهاد شکل گیری اتاق اصناف چه دلیلی دارد.

قاضی پور توضیح داد: تأسیس اتاق اصناف، اتاق های بازرگانی، صنعت و کشاورزی که ساختار دارند چه می شود؟ کدامیک از این دو در شورای گفتگو شرکت می کنند.

وی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی بدون مجوز مجلس در موادی از این لایحه دخالت کرده، یادآور شد: کمیسیون اقتصادی ماهیت کار را عوض کرده و در حالی اقدام به احیای اتاق اصناف کرده که در کشور ساختار موازی آن وجود دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: آیا با وجود این لایحه، اتاق های بازرگانی، صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی ملغی خواهد شد؟ آیا موازی یکدیگر کار خواهند کرد؟ دولت کدام یک از اینها را در شورای گفتگو دعوت خواهد کرد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر