ایلنا گزارش می‌دهد؛

ایلنا: طبق گفته کارشناسان بازار مسکن مهم ترین علایم ورود بازار مسکن به دوره رونق، افزایش حجم معاملات و افزایش قیمت ها در…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>