کد خبر: 149676 A

وزیر کار خبر داد:

چکیده: ربیعی توسعه ارتباطات میان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و شکل گیری گفت‌و‌گو میان دولت و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را لازمه حرکت در مسیر توسعه دانست و یادآور شد: باید زمینه‌های ارتباطات حرفه‌ای میان تشکل‌ها تقویت شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه از ارائه طرح «گفت‌و‌گو‌های اجتماعی» از جانب این وزارتخانه به رئیس جمهور خبر داد و گفت: وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی برنامه‌های لازم را برای شکل گیری این گفت‌و‌گو‌ها تدوین کرده است.

به گزارش ایلنا، علی ربیعی در نشستی با نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی، ضمن طرح پیشنهاد تشکیل کمیته تامین اجتماعی از سوی تشکل‌های کارفرمایی، از افراد حاضر در نشست خواست تا موضوعات بازنشستگی و درمان را به طور جداگانه بررسی کنند و مسئولان هر کمیته گزارش کمیته تحت پوشش خود را در جلسه‌های آینده ارائه دهند.

وی بر لزوم تشکیل کمیته‌های مطالعاتی بهبود فضای کسب و کار، تشکیل کمیته اشتغال و رفع موانع تولید از سوی کارفرمایان تاکید کرد و افزود: ‌تشکیل کمیته اشتغال توسط کارفرمایان می‌تواند راهکاری موثر برای اشتغال زایی باشد.

ربیعی توسعه ارتباطات میان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و شکل گیری گفت‌و‌گو میان دولت و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را لازمه حرکت در مسیر توسعه دانست و یادآور شد: باید زمینه‌های ارتباطات حرفه‌ای میان تشکل‌ها تقویت شود.

اشتغال بازنشستگی پوشش تامین اجتماعی درمان دولت رئیس جمهور کار و رفاه کسب و کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر